Barevné skupiny u vybraných plemen

Barevné skupiny se na výstavách používají u některých plemen, kde jsou nadřazeny jednotlivým zbarvením. U těchto plemen probíhá posuzování pouze v celých barevných skupinách.

Výhodou je, že změna podílu bílé nebo změna typu kresby není důvodem k změně posuzovací třídy. Pochopitelně, objevení se stříbra nebo bílé, případně jejich vymizení je důvodem ke změně výstavní třídy včetně nutnosti začít v jiném zbarvení od posledního ukončeného titulu nebo třídy otevřené/kastrátů.

Toto rozdělení se týká plemen: ACL, ACS, MCO, NEM, NFO, SBI, SIB, TUA, BML, CRX, DSP, DRX, GRX, KBL, KBS, PEB a SPH.

Přehled skupin (Colour groups, GR) u norské lesní kočky:

GR I (solid černá a její ředění)

n/a/nt/at

černá, modrá, jantarová, světle jantarová

GR II (solid černá a její ředění s bílou)
n/a/nt/at - 01/02 - 61/62/63/64

černá, modrá, jantarová, světle jantarová van a harlekýn s libovolnou barvou očí

n/a/nt/at - 03/09

černá, modrá, jantarová, světle jantarová bikolor a s malým podílem bílé

GR III (kresbová černá a její ředění)
n/a/nt/at - 22/23/24/25

kresbová černá, kresbová modrá, kresbová jantarová, kresbová světle jantarová

ny/ay - 11/12/22/23/24/25

zlatá kresbová černá, zlatá kresbová modrá, zlatá kresbová jantarová, zlatá kresbová světle jantarová

GR IV (kresbová černá a její ředění s bílou)
n/a/nt/at - 01/02 - 21 - 61/62/63/64

kresbová černá, kresbová modrá, kresbová jantarová, kresbová světle jantarová van a harlekýn s libovolnou barvou očí

n/a/nt/at - 03/09 - 22/23/24/25

kresbová černá, kresbová modrá, kresbová jantarová, kresbová světle jantarová bikolor a s malým podílem bílé

ny/ay - 01/02 - 11/12/22/23/24/25 - 61/62/63/64

zlatá kresbová černá, zlatá kresbová modrá, zlatá kresbová jantarová, zlatá kresbová světle jantarová van a harlekýn s libovolnou barvou očí

ny/ay - 03/09 - 11/12/22/23/24/25

zlatá kresbová černá, zlatá kresbová modrá, zlatá kresbová jantarová, zlatá kresbová světle jantarová bikolor a s malým podílem bílé

GR V (zbarvení s červenou a jejími ředěními)
d/e/f/g/ft/gt - non/22/23/24/25

bezkresbová/solid i kresbová červená, krémová, želvovinová, modřeželvovinová, jantarověželvovinová, světle jantarověželvovinová

dy/ey/fy/gy -11/12/22/23/24/25

zlatá červená, zlatá krémová, zlatá želvovinová, zlatá modřeželvovinová, kresbová zlatá červená, kresbová zlatá krémová, kresbová zlatá želvovinová, kresbová zlatá modřeželvovinová

GR VI (zbarvení s červenou a jejími ředěními a s bílou)
d/e/f/g/ft/gt - 01/02 - non/21 - 61/62/63/64

bezkresbová i kresbová červená, krémová, želvovinová, modřeželvovinová, jantarověželvovinová, světle jantarověželvovinová harlekýn a van s libovolnou barvou očí

d/e/f/g/ft/gt - 03/09 - non/22/23/24/25

bezkresbová i kresbová červená, krémová, želvovinová, modřeželvovinová, jantarověželvovinová, světle jantarověželvovinová bikolor a s malým podílem bílé

dy/ey/fy/gy - 01/02 - non/21 - 61/62/63/64

solid i kresbová zlatá červená, zlatá krémová, zlatá želvovinová, zlatá modřeželvovinová, kresbová zlatá červená, kresbová zlatá krémová, kresbová zlatá želvovinová, kresbová zlatá modřeželvovinová harlekýn a van s libovolnou barvou očí

dy/ey/fy/gy - 03/09 - non/22/23/24/25

solid i kresbová zlatá červená, zlatá krémová, zlatá želvovinová, zlatá modřeželvovinová, kresbová zlatá červená, kresbová zlatá krémová, kresbová zlatá želvovinová, kresbová zlatá modřeželvovinová bikolor a s malým podílem bílé

GR VII (stříbrná/stříbřitá a/nebo kouřová)
ns/as/ds/es/fs/gs/nts/ats/fts/gts - non/11/12/22/23/24/25

libovolná základní barva se kresbou i solid se stříbrem


GR VIII (stříbrná/stříbřitá a/nebo kouřová s bílou)
ns/as/ds/es/fs/gs/nts/ats/fts/gts - 01/02 - non/21 - 61/62/63/64

stříbrná/stříbřitá a/nebo kouřová libovolná základní barva s kresbou nebo bez ní v zbarvení van a harlekýn s libovolnou barvou očí

ns/as/ds/es/fs/gs/nts/ats/fts/gts - 03/09 - non/22/23/24/25

stříbrná/stříbřitá a/nebo kouřová libovolná základní barva s kresbou nebo bez ní v zbarvení bikolor a s malým podílem bílé


GR IX (bílá)
w - 61/62/63/64

bílá s libovolnou barvou očí