Streptococcus canis

Streptococcus canis - Strep G

Syndrom vadnoucích koťat (Fading Kitten Syndrome)

Bakteriální infekce respiračního a pohlavního traktu koček obou pohlaví, velmi špatně se kultivuje, až 10 dní, špatně reaguje na antibiotickou léčbu.

Příznaky: rýma, výtok z nosu a očí, možný bezpříznakový průběh !

U kočky: nezabřeznutí po krytí, potraty, vstřebání plodů, pyometry (hnisavé záněty dělohy), předčasné porody, mrtvá nebo deformovaná koťata, málopočetné vrhy, slzící oči, bronchopneumonie (zánět průdušek a plic), rýma, vředy na rohovce

U koťat: náhlé úmrtí do 24 h po porodu, navzdory sacímu reflexu a hladkému průběhu porodu a prvních hodin po narození, nebo úmrtí až celého vrhu 5.-10. den, neprospívání koťat a postupný úhyn

Léčba: klindamycin 3 týždne, depotní penicilín koťatům 3. den života, cefalosporinová terapie (Convenia, Synulox), ...! rezistence na linkomycín

Diferenciálna diagnostika: chlamydie, hemolytické kmeny Escherichia coli v pohlavních cestách kočky nebo kocoura

Prevence: testování zvířat před každým krytím, u zvířat, kde se infekce už vyskytla lze preventivně podávat vhodné ATB (např. Synulox) v době krytí 7 dní a 2-3 týdny před porodem