Zdraví koček a jejich nemoci

Stručný úvod do rubriky o zdraví koček se zaměřením se na problematiku norských lesních koček a na nejvýznamnější nemoci koček z hlediska majitele kočky v bytě a taky majitele chovných zvířat.

Norské lesní kočky jsou přírodní plemeno a jako takové bývají celkově odolné a nejsou často nemocné. Je však na místě upozornit případného zájemce o toto plemeno, že se u chovných jedinců testují některé dědičně přenosné onemocnění, které mají zaručit zdravé potomstvo.

Testovaných nemocí je celá řada, povinně se u všech chovných jedinců norské lesní kočky testuje porucha ukládání glykogenu (GSD-IV), další testy jsou otázkou volby chovatele. Neznamená to, že by plemeno norské lesní kočky trpělo na tyto nemoci častěji jako jiné kočky. Testování na uvedené poruchy je projevem odpovědnosti chovatele a současně zárukou, že se udělalo vše pro snížení rizika na minimum.

Nejdříve je zde výčet dědičných nemocí, které se dají vyloučit na základě testu DNA. Poté jsou poruchy, které lze vyloučit neinvazivním vyšetřením (např. ultrazvukem) a na závěr jsou uvedeny chovatelsky nejvýznamnější infekční a parazitární onemocnění koček.

Dědičná onemocnění testovatelná u norských lesních koček přes DNA jsou:

Dědičná onemocnění vyloučitelná neinvazivním vyšetřením jsou:

  • Polycystické onemocnění ledvin (PKD)
  • Chronická intersticiální nefritída (CIN), nejčastější příčina chronického selhávání ledvin (CRF)
  • Kardiomyopatie (HCM, RCM a DCM)
  • Vrozená hluchota - BAER test

Významná infekční onemocnění koček jsou:

Vnitřní parazitární onemocnění koček jsou:

Původci onemocnění kůže vč. zevního zvukovodu jsou:

  • ušní svrab (Otodectes cynotis)
  • Microsporum canis (ringworm)
  • svrab (prašivina)
  • a další...

ZDROJE: