Dědičná onemocnění ledvin

Dědičné nemoci ledvin u koček (PKD, CIN, CRF) 

Diagnostika, příznaky a prognóza


Polycystická nemoc ledvin (Polycystic kidney disease, PKD)

Jde o autosomálně dominantní dědičné onemocnění, kdy se od narození tvoří cysty na ledvině, postupně ničí orgán a způsobují selhání ledvinných funkcí.

Porucha je rozšířena u plemen odvozených od perských (PER) a exotických (EXO) koček, či turecké angory (TUA) a turecké van (TUV), čiže od plemen původem z oblasti Malé Ázie, ale objevuje se u všech plemen koček včetně koček domácích.

U heterozygotů dochází v pozdějším věku k rozvoji cyst, nemusí však ohrozit funkci ledviny (ledviny mají velkou rezervu výkonu).

Při nálezu polycystických ledvin je nezbytné dodržovat režimová opatření, vhodnou, veterinářem určenou dietu šetřící ledviny a chodit na pravidelné kontroly (krev, moč, ultrazvuk).

TESTY:

Stěr sliznice dutiny ústní (bukální stěr, buccal swab), 1x za život, PCR test, ale pouze na 1 z genů, co PKD zapříčiňují. Pro PER, EXO, TUA a TUV je test závazný, pro ostatní plemena orientační.

Testuje LABOklin v Německu (všechna plemena) a VGL v Californii, USA (! ne pro TUA, TUV).

Ultrasonografický test, u zvířat starších 10 měsíců je nález s 98% pravděpodobností konečný, retest (opakované vyšetření) je možný za 2 roky.


Chronická intersticiální nefritida (CIN), chronické renální selhání (CRF)

CIN (někdy CIN/CRF) je progresívní poškození filtračního systému ledviny, kdy se zdravé krev filtrující tkáně mění na vmezeřenou, nefiltrující tkáň (intersticium). Je to pravděpodobně jedna z nejčastějších příčin chronického selhávání ledvin (chronické renální selhání, chronical renal failure) a je dědičná.

CIN se může rozvinout kdykoliv za život kočky, proto se doporučuje vyšetření opakovat častěji.

TEST: Ultrasonografický test, retest co 2 roky.

Prognóza závisí od míry narušení funkce ledvin. Onemocnění je nezvratné, transplantace ledviny není zatím v nabídce běžných veterinárních zákroků.