Giardia duodenalis

Giardióza
Přenos, příznaky, možné záměny, inkubační doba, léčba, prognóza a prevence

Giardia duodenalis je bičíkatý prvok parazitující v tenkém střevě a způsobující průjmy. Pod názvem Giardia duodenalis se u koček objevují tyto poddruhy (v abecedním pořadí): G. gati, G. intestinalis, G. lamblia, G. duodenalis, G. enteritica. Přenos z člověka nebo jiného zvířete (psa, potkana...)  na kočku je možný, kočičí poddruhy (G. gatis) se na člověka nepřenáší. Častý je výskyt u mladých koček, imunokompromitovaných koček v domácnostech s více kočkami, často v chovatelských stanicích. 

 ZDROJ obrázku je Wikipedia.org

Přenos: fekálně-orální cesta, cysty a tofozoity, ! cysty vydrží dlouho v zevním prostředí.

 Častá infekce i z kontainovaného syrového ovoce a kontaminované vody. 

Příznaky: nechutenství, vodnatý silně průjem s hlenem a tukem. ztráta hmotnosti, (malabsorbce), po odeznění příznaků relaps za 14 dnů, ! bezpříznakové nosičství (IgA tvoří)

Inkubace: 7-8 dnů

Možné záměny: tritrichomonóza (lze odlišit mikroskopickým vyšetřením), bakteriální původci průjmů, IBD

Diagnostika: mikroskopické vyšetření vzorků, z krve: ELISA, PCR, přímá imunofluorescence

Vzorky se odebírají 3 po sobě jdoucí dny nebo 3 x každý druhý po sobě jdoucí den

Terapie: imidazoly

  • fenbendazol (Panacur) 50 mg/kg/den po dobu 5-7 dnů
  • metronidazol je alternativa, původně se doporučovalo 50 mg/kg/den po dobu 5 dnů, ale zpsobuje neurotoxické potíže (slabost, ataxe, dezorientace, záchvaty)
  • fenbendazol 25 mg/kg/den s metronidazolem 25 mg/kg/den po dobu 5 dnů. Současně je nezbytné udělat přeléčení fenbendazolem za 10-14 dnů k zamezení E.coli antibiotické resistenci.

Prognóza: Při přeléčení všech giardia pozitivních jedinců v domácnosti je výborná. Jinak má tendenci se vracet ve vlnách za 14 dnů. 

Prevence: pravidelný úklid a sanace prostředí, důsledná dezinfekce (kvartérní amonní soli, Savo, UV světlo) k zamezení reinfekce po přeléčení. 


ZDROJE:

https://www.abcdcatsvets.org/giardiasis/

https://www.sevaronlab.cz/pruvodce.html 

https://www.youtube.com/watch?v=39RyzrxA21Q