Hodnocení

Známky a certifikáty na výstavách FIFé

Posuzovatel uděluje kvalifikaci všem vystaveným kočkám kromě ve třídách 1, 2, 13c, 14, neuznaným plemenům, neuznaným dlouho- a krátkosrstým (XLH,XSH) kočkám a v neoficiálních třídách.

Kvalifikace

minimálně 88 bodů - výborná (EX)

minimálně 76 bodů - velmi dobrá (VG)

minimálně 61 bodů - dobrá (G)

Klasifikace

Kočky vystavované ve stejné třídě jsou klasifikovány pořadím 1, 2, 3 a 4, dále jen známka, sdílená pořadí jsou nepřípustná. Kočka nemůže obdržet certifikát, pokud nedosáhla ohodnocení Výborná 1 a minimální počet bodů ve své třídě:

a) třídy 3/4: CACS/CAPS 97 bodů

b) třídy 5/6: CAGCIB/CAGPIB 96 bodů

c) třídy 7/8: CACIB/CAPIB 95 bodů

d) třídy 9/10:CAC/CAP 93 bodů


BIV - best in variety - min. 95 bodů, pouze pokud se najdou 3 a více zvířat ve stejném zbarvení/varietě, kastráti jsou posuzováni zvlášť od nekastrovaných zvířat a koťat.

Certifikáty a jejich zkratky

CAC - Certificat d'Aptitude au Championnat de Beauté - certifikát nadání pro šampiona krásy

CAP - Certificat d'Aptitude au Premium de Beauté - certifikát nadání pro premiora krásy

CACIB - Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté - certifikát nadání pro mezinárodního šampiona krásy

CAPIB - Certificat d'Aptitude au Premium International de Beauté - certifikát nadání pro mezinárodního premiora krásy

CAGCIB - Certificat d'Aptitude au Grand Championnat International de Beauté - certifikát nadání pro mezinárodního grandšampiona krásy

CAGPIB - Certificat d'Aptitude au Grand Premium International de Beauté - certifikát nadání pro mezinárodního grandpremiora krásy

CACS - Certificat d'Aptitude au Championnat Supreme de Beauté - certifikát nadání pro nejvyššího šampiona krásy

CAPS - Certificat d'Aptitude au Premium Supreme de Beauté - certifikát nadání pro nejvyššího premiora krásy

Nominace do BIS, BIS, BIC, BOB

Každý posuzovatel může v každé kategorii, kterou posuzuje, nominovat:

a) dospělého kocoura

b) dospělou kočku

c) dospělého kastrovaného kocoura

d) dospělou kastrovanou kočku

e) mládě ve věku 7-10 měsíců (bez rozdílu pohlaví)

f) kotě ve věku 4-7 měsíců (bez rozdílu pohlaví)

Domácí kočky mohou být nominovány bez ohledu na věk takto:

g) krátkosrstý kocour

h) krátkosrstá kočka

i) dlouhosrstý kocour

j) dlouhosrstá kočka

Podmínky nominace pro Best in Show

Vystavená kočka musí náležet k uznané barevné varietě plně uznaného plemene (s výjimkou domácích koček). Kočka musí dosáhnout minimálně 97 bodů. Pokud kočka ve své třídě dosáhla minimálně 97 bodů, nesmí být nominace odmítnuta.

Pokud dosahují alespoň 97 bodů, může posuzovatel nominovat:

a) dospělou kočku i v případě, že byla v soutěži o BIV poražena mládětem ve věku 7-10 měsíců, kotětem ve věku 4-7 měsíců nebo dospělou kočkou opačného pohlaví;

b) kastrovanou dospělou kočku i v případě, že v soutěži o BIV byla poražena dospělou kastrovanou kočkou opačného pohlaví;

c) mládě ve věku 7-10 měsíců i v případě, že v soutěži o BIV bylo poraženo dospělou kočkou nebo kotětem ve věku 4-7 měsíců;

d) kotě ve věku 4-7 měsíců i v případě, že v soutěži o BIV bylo poraženo dospělou kočkou nebo mládětem ve věku 7-10 měsíců.

Pokud posuzovatel dokončil posuzování a nominace jedné nebo více kategorií, není povoleno, aby znovu začal posuzovat další kočky dané kategorie s výjimkou koček neuznaných variet nebo koček náležejících k předběžně uznanému plemeni nebo k neuznanému plemeni.

Posuzovatelé ve zkušební lhůtě také mohou nominovat své nejlepší kočky.

Best in Show (BIS) BIS může být volen:

 • společně z kategorií I, II, III, IV
 • odděleně z kategorií I, II, III, IV - Vítěz kategorie je BIC (Best in Class)
 • kombinovaně: společně z kategorií I a II a/nebo společně z kategorií III a IV

Pokud je volba Best in Show prováděna společně ze všech kategorií, musí být při volbě přítomen alespoň jeden posuzovatel s kvalifikací pro všechny kategorie. Pokud je volba Best in Show prováděna odděleně podle kategorií, mohou volit jednotliví posuzovatelé podle svých specifikovaných kategorií.

Pokud je volba Best in Show kombinovaná, porota má minimálně jednoho mezinárodního posuzovatele s kvalifikací pro dvě konkrétní kategorie. V každé kategorii může BIS získat:

 • a) dospělý kocour
 • b) dospělá kočka
 • c) dospělý kastrovaný kocour Výstavní řád ČSCH-SCHK 12
 • d) dospělá kastrovaná kočka
 • e) mládě ve věku 7-10 měsíců bez rozdílu pohlaví
 • f) kotě ve věku 4-7 měsíců bez rozdílu pohlaví
 • Na základě rozhodnutí pořadatele výstavy mohou proti sobě soutěžit:
 • g) BIS dospělý kocour a BIS dospělá kočka o BIS a Best in Show opposite sex (BOS) - Nejlepší výstavy opačného pohlaví
 • h) BIS dospělý kastrovaný kocour a BIS dospělá kastrovaná kočka o BIS a BOS kastrované zvíře - Nejlepší kastrát výstavy opačného pohlaví

V kategorii domácích koček je možno udělit maximálně 2 tituly BIS:

 • i) BIS domácí krátkosrstá kočka a BIS domácí dlouhosrstá kočka nebo
 • j) BIS domácí kocour a BIS domácí kočka nebo
 • k) BIS domácí kočka bez rozdílu pohlaví.

Breed BIS - BIS plemena

Na výstavě lze dělat i BIS pro jedno plemeno, dělá se před celkovou BIS a do BIS postupují jen vítězové Breed BIS. Takovéto výstavy se musí v dané kategorii účastnit minimálně 50 zvířat daného plemene a  alespoň 50 dalších zvířat ve stejné kategorii

BOB - Best of the Best (nejlepší z nejlepších) - pouze na některých výstavách FIFé

Soutěže BOB se účastní 4 BIC a určí se pořadí BOB 1-BOB 4.