Krytí

Podmínky krytí


For english version, please click here.

Za jakých podmínek budu o Vaší poptávce krytí uvažovat:

 • kočka je NFO s PP*, uchovněná, testovaná, v době krytí klinicky zdravá, přiměřeného výživového stavu a prostá parazitů
 • kočka je plně vakcinovaná a je v imunitě (podle údajů výrobce vakcíny) kočka je otestovaná na GSD IV s výsledkem N/N, je FeLV neg./vakcinovaná, FIV neg., Streptococcus canis neg., Chlamydiophila spp. neg./vakcinovaná, bílé kočky a van kočky mají BAER test a slyší na obě uši. Při opakovaném krytí (při nezabřeznutí) se kontroluje jen vakcinovanost a protiparazitární ošetření.
 • kočky starší 20 měsíců by měly mít normální echokardiografický nález srdce (HCM status normal) a ledvin (PKD negativní nález)
 • majitel kočky doloží členství v chovatelské organizaci a rovněž CHS, ve které bude kočka rodit
 • majitel kočky mimo FIFé doloží vyjádření se poradce chovu (mentora) k tomuto spojení
 • majitelka kocoura má právo nesouhlasit s krytím, pokud je přesvědčena, že by spojení neposunulo chov plemena vpřed, v tom případě poradí typově vhodnějšího krycího kocoura

Podmínky, ve kterých bude probíhat krytí:

 • V domácnosti žijí rodinní příslušníci kocoura plemene norská lesní kočka. 

 • Kocour je NFO s PP, zapsaný v LO, uchovněný, je plně vakcinovaný a je v imunitě, má GSD IV N/N, je PKD a CIN/CRF sonograficky neg. (k 22. 3. 2017), HCM/RCM echokardiograficky neg. (k 22. 3. 2017), FeLV neg. a je vakcinovaný, FIV neg., před krytím se v předstihu otestuje na Streptococcus canis a případně Chlamydophila spp. Testuje se před každým krytím, pokud mezitím kryl jinou kočku. Před krytím bude odčervený a ošetřený proti vnějším parazitům.

 • Ve stejném režimu jsou ošeřny ostatní kočky pobývající v domácnosti s kocourem, první týden krytí budou odděleny od chovného páru zavřenými dveřmi pokoje, další dny podle situace v domácnosti s ohledem na psychickou pohodu všech zvířat.

 • Majitelka kocoura je členkou FIFé (ČSCH SO Kočky Hradec Králové).

 • Krytí Gustafem Gerim bude probíhat v pokoji majitelky kocoura, který je pro kočky bezpečný (zabezpečen), je tichý a prostranný. V této místnosti budou mít zvířata k dispozici čistou chladnou vodu, krmivo, hračky, škrábadlo, odpočívací plochy, denně čištěné toalety a taky soukromí. Místnost je pravidelně větraná a je v ní dostatek přirozeného denního světla. 

 • Krytí Xerxesem bude probíhat v bytě majitele kočky nebo na hoteli, kde se ubytuje majitel kočky. Požaduji, aby prostor, kde bude probíhat krytí byl pro kočky bezpečný (zabezpečen), tichý a prostranný. V této místnosti musí mít zvířata k dispozici čistou chladnou vodu, krmivo, hračky, alespoň malé vertikální škrábadlo, odpočívací plochy, denně čištěné toalety a taky soukromí a žádná jiná kočka ani kocour nebudou mít k chovnému páru po dobu krytí přístup. Místnost musí být pravidelně větraná a s dostatkem přirozeného denního světla.

 • Majitelka se denně věnuje všem kočkám v bytě (hlazení, hry).

 • Z krytí Gustafem Gerim bude majiteli kočky k dispozici fotodokumentace, majitelka kocoura očekává fotodokumentaci z krytí Xerxesem od majitele kočky. 

Poznámky:

 • Pokud požadujete další, méně obvyklé testy, a Vaša kočka je má s neg. nálezem, oznamte to v předstihu, abych je stihla dát udělat a zjistit výsledky. Jejich cena bude zohledněná - při prvním krytí Vaší kočky o ni podílově navýším krycí poplatek (bude to ošetřeno dodatkem ke smlouvě o krytí).

 • Používám dřevité hrudkující stelivo a silikátové stelivo, pokud je Vaša kočka naučená na jiný typ, prosím o malé balení se sebou.

 • Vaše kočka může být krmena kocourovými superpremiovými granulemi, syrovým přemraženým masem a kapsičkami, případně Vašim vlastním krmivem (dohodneme se individuálně).

 • O krytí bude vyhotovená písemná smlouva ve 2 stejnopisech, její součástí jsou kopie testů obou budoucích rodičů.

 • Běžná doba pobytu kočky u kocoura je 3-7 dní, pokud neurčí Smlouva o krytí jinak.

 • Gustaf Geri i Xerxes jsou v chovné a plodné kondici.

Cena

 • krycí poplatek je ve výšce Vaší ceny za jedno kotě na výstavního mazlíčka (show pet), t.j. kolem 12 000 Kč za Gustafa Geriho, za krytí Xerxesem je krycí poplatek nižší, a to 10 000 Kč. 

 • 60% ceny je splatných nejpozději v den, kdy od kocoura Vaše nakrytá kočka odchází, zbylá částka se doplatí do 14 dní po narození dvou a více živých koťat z tohoto spojení

 • jestli kočka porodí 1 kotě nebo mrtvý vrh, nedoplácí se.

 • pokud kočka nezabřezne, jedno opakované krytí téže kočky je v ceně

 • platba je možná bezhotovostním převodem na účet majitelky krycího kocura


Pokud si chovný pár k sobě nenajde cestu ani po měsíci, krycí poplatek se vrací a majitel kočky uhradí  1 000 Kč za pobyt kočky.

Předběžná Smlouva o krytí (PDF) Vám bude v případě zájmu o krytí nezávazně zaslaná na e-mail.


* Pokud je kočka zapsaná v LO, postupuji v souladu s pravidly chovu podle FIFé a SCHK, pokud je zapsaná v RIEX (RX), upřednostním potvrzení od poradce chovu, že je krytí v souladu s chovatelským plánem.